Tư vấn ngân hàng - Vinhomes Smart City

Tài liệu nổi bật: Xem tất cả

Danh mục giấy tờ trong hồ sơ vay ngân hàng

Anh Chị sẽ biết được: Danh sách các loại giất tờ cần chuẩn bị để làm hồ sơ vay ngân hàng Các lưu ý giúp tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị hồ sơ

Danh mục giấy tờ trong hồ sơ vay ngân hàng

Anh Chị sẽ biết được:

  • Danh sách các loại giất tờ cần chuẩn bị để làm hồ sơ vay ngân hàng
  • Các lưu ý giúp tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị hồ sơ

Bảng so sánh lãi suất vay 10 năm và 35 năm

Số tiền cần chứng minh thu nhập Gốc + lãi phải trả hàng tháng theo mỗi phương án vay Tháng phải trả Gôc + lãi nhiều nhất là bao nhiêu

Bảng so sánh lãi suất vay 10 năm và 35 năm

  • Số tiền cần chứng minh thu nhập
  • Gốc + lãi phải trả hàng tháng theo mỗi phương án vay
  • Tháng phải trả Gôc + lãi nhiều nhất là bao nhiêu

Bảng tính lãi suất ngân hàng mua nhà hàng tháng

Phương pháp tính tiền trả ngân hàng hàng tháng dư nợ giảm dần Số tiền tối đa ngân hàng cho vay dựa trên giá trị căn hộ bạn mong muốn Số tiền gốc trả hàng tháng Số tiền lãi ngân hàng cần trả hàng tháng Tổng tiền thanh toán trong mỗi năm Tài liệu được […]

Bảng tính lãi suất ngân hàng mua nhà hàng tháng

  • Phương pháp tính tiền trả ngân hàng hàng tháng dư nợ giảm dần
  • Số tiền tối đa ngân hàng cho vay dựa trên giá trị căn hộ bạn mong muốn
  • Số tiền gốc trả hàng tháng
  • Số tiền lãi ngân hàng cần trả hàng tháng
  • Tổng tiền thanh toán trong mỗi năm

Tài liệu được cung cấp miễn phí

Tư vấn ngân hàng

Tư vấn chuyên sâu các vấn đề liên quan đến ngân hàng khi mua Vinhomes Smart City